شیشه ITO

 • شیشه Ito برای محافظ emi و صفحه نمایش لمسی

  شیشه Ito برای محافظ emi و صفحه نمایش لمسی

  اندازه و شکل سفارشی

  چگالی فیزیکی بالای پوشش

  مقاومت الکتریکی خاص

  شیشه با مقاومت بالا (مقاومت بین 150 تا 500 اهم)

  شیشه معمولی (مقاومت بین 60 تا 150 اهم)

  شیشه با مقاومت کم (مقاومت کمتر از 60 اهم)

  پایداری محیطی و دما بالا

  هدایت الکتریکی عالی و شفافیت نوری

  یکنواختی پوشش

  قابلیت محافظت از میدان های الکترومغناطیسی

  می توان آن را به لایه نازک رسوب داد

  از نظر حرارتی و شیمیایی پایدار است