دیسپالی پزشکی

نمایش پزشکی

محلول شیشه ای برای صفحه نمایش پزشکی

نمایش پزشکی

امکانات

وضوح نوری برتر
محافظ EMI
کنترل بازتاب
تمیز نگه داشتن

راه حل ها

A.پوشش ضد انعکاس روی شیشه فوق شفاف، رنگ و تصویر واضح تر و خالص تر را به ارمغان می آورد

B.شیشه پوشش ITO تداخل الکترومغناطیسی بین سیستم های الکترونیکی و تجهیزات الکترونیکی را برای جلوگیری از افشای اطلاعات الکترومغناطیسی حل می کند.

C.روکش ضد اثر انگشت شیشه را از آثار انگشت، چربی و کثیفی و غیره دور نگه می دارد

برنامه های کاربردی مرتبط


زمان ارسال: ژوئن-23-2022