کنترل دسترسی

کنترل دسترسی

سفارشی جیراه حل lass برای سیستم کنترل دسترسی

کنترل دسترسی

امکانات

شیشه نسبتاً نازک (1.1 میلی متر تا 3 میلی متر)
ضد خش
کنترل بازتاب
وضوح بالا

راه حل ها

A.گرم شدن شیمیایی باعث بهبود سختی سطح شیشه و عملکرد ضد خش می شود

B.پوشش ضد انعکاس انتقال شیشه را افزایش می دهد تا تجربه مشاهده خالص تر، تمیزتر و واضح تر به دست آید


زمان ارسال: ژوئن-23-2022